Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 15:32

Καστοριά - Θέσεις εργασίας: Παραγωγική επιχείρηση ζητά άτομα

«Παραγωγική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Καστοριάς ζητά να προσλάβει με πλήρη απασχόληση:

1. Υπάλληλο Γραφείου – Εμπορικής Διαχείρισης (μέχρι 35 ετών) με τα εξής προσόντα:

Οργανωτικές δεξιότητες και Επικοινωνιακή ικανότητα. Άριστη γνώση MSOffice. Γνώση εμπορικού πακέτου. Γνώση Αγγλικών.

2. Τεχνολόγο Γεωπόνο η Γεωπόνο (μέχρι 35 ετών) με τα εξής προσόντα: Οργανωτικές δεξιότητες και Επικοινωνιακή ικανότητα. Άριστη γνώση MSOffice. Γνώση Αγγλικών. Κατοχή διπλώματος οδήγησης και Μεταφορικό μέσο. Θα εκτιμηθεί γνώση σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας.

Αποστείλατε βιογραφικό: anaptyxiaki2003@yahoo.gr»

Κατηγορία : Επικαιρότητα