Τρίτη, 18 Απριλίου 2017 22:19

Ποιες οι διαφορές των ημιυπόγειων κάδων που τοποθετήθηκαν στην Καστοριά με τους συμβατικούς

Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιες είναι οι διαφορές και σε τι μπορούν να ωφελήσουν οι ημιυπόγειοι κάδοι που τοποθετήθηκαν στην Καστοριά, με τους απλούς (συμβατικούς) κάδους.

Το sentra.com.gr συγκέντρωσε πληροφορίες για τους συγκεκριμένους κάδους και σας τις παρουσιάζει.

Οι ημιυπόγειοι κάδοι συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούν την βέλτιστη λύση για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης.

Ανάλογα με το είδος των υλικών που θα διαχειρίζονται και την περιοχή εγκατάστασης, μπορούν να διαθέτουν διαφορετική επένδυση από αλουμίνιο ή ξύλο και διαφορετικού χρώματος θυρίδα απόρριψης ώστε να δημιουργούν εικόνες υψηλής αισθητικής και να εντάσσονται στο ευρύτερο περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα:

 • Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των ημιυπόγειων κάδων είναι η χωρητικότητά τους (3.000 LIT).  Αποθήκευση πολύ μεγαλύτερης ποσότητας απορριμμάτων σε σχέση με τους συμβατικούς κάδους, καθώς τα απορρίμματα συμπιέζονται λόγω της βαρύτητας.
  Εκτιμάται ενδεικτικά ότι στους ημιυπόγειους κάδους αυξάνεται στο διπλάσιο η ποσότητα των απορριμμάτων ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας σε σχέση με τους συμβατικούς κάδους.
 • Εξοικονόμηση υπέργειων χώρων.
 • Μεγάλη αντοχή, άνω των 15-20 ετών.
 • Δεν απαιτείται αντικατάσταση (με ορθή χρήση).
 • Συμβατικός εξοπλισμός: Απορριμματοφόρο όχημα με την προσθήκη γερανού ή κοινό γερανοφόρο
  όχημα δυνατότητας ανύψωσης έως 2 τόνους

 • Κόστος επένδυσης: Χαμηλό συγκριτικά με άλλους τύπους κάδων.
 • Πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης, εφόσον οι κάδοι δεν αντικαθίστανται (με ορθή χρήση).
 • Μικρότερη συχνότητα αδειάσματος, λιγότερα δρομολόγια, εξοικονόμηση καυσίμων.
 • Προστασία των εργαζομένων εφόσον δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα απορρίμματα κατά την αποκομιδή - Δυνατότητα παραμονής των απορριμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών του υπεδάφους - Δεν υπάρχουν συσσωρεύσεις και διασπορά απορριμμάτων

Κατηγορία : Επικαιρότητα